Forty Twierdzy Modlin - rozmieszczenie

Fortowa Twierdza Modlin, ze względu na etapy budowy oraz odległość umocnień od rdzenia twierdzy została podzielona na dwa obwody: wewnętrzny pierścień fortów oraz zewnętrzny pierścień fortów.

Wewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin

W ramach wewnętrznego obwodu wybudowanych zostało 8 fortów artyleryjskich oddalonych od cytadeli o 2-6 km. Pierścień podzielony był na trzy zasadnicze sektory, których naturalne granice tworzyły rzeki zbiegające się w Modlinie - Wisła i Narew.
W sektorze północnym między Wisłą i Narwią, w odległości 2-3 km od cytadeli wybudowane zostały następujące forty:

 • Fort I (F 1) - Zakroczym, którego zadaniem było zamknięcie dróg biegnących od strony Wyszogrodu i Płońska;
 • Fort II (F 2) - Kossewo, oddalony od Fortu I o ok. 5,3 km;
 • Fort III (F 3) - Pomiechowo, oddalony od Fortu II o ok. 2,1 km. Zadaniem umocnienia była osłona dróg z Nasielska i Serocka oraz linii kolejowej z kierunku Nasielska.

W sektorze wschodnim, w widłach Wisły i Narwi zbudowano tylko jeden obiekt obronny -  Fort IV (F 4) - Janówek, wchodzący w skład Grupy Fortowej "Janówek". Umocnienie było oddalone od Przedmościa Nowodworskiego o ok. 6 km. Zadaniem fortu było zamknięcie drogi i linii kolejowej z kierunku warszawskiej Pragi.

Sektor południowy, na lewym brzegu Wisły składał się z czterech fortów oddalonych o 4-5 km od Przedmościa Kazuńskiego:

 • Fort V (F 5) - Dębina, zamykający drogę z Warszawy;
 • Fort VI (F 6) - Małocice, oddalony od Fortu V o ok. 2 km;
 • Fort VII (F 7) - Cybulice, w odległości ok. 3,7 km od Fortu VI;
 • Fort VIII (F 8) - Grochale, zamykający drogę wzdłuż lewego brzegu Wisły, oddalony o 1 km od Fortu VIII.

 Forty pierścienia wewnętrznego wybudowane zostały w latach 1883 - 1888 w ramach pierwszego okresu rozbudowy Twierdzy Modlin. Umocnienia wzniesiono na podstawie typowego fortu "F 1879".

Zewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin

Według planów z roku 1911 w ramach pierścienia zewnętrznego Twierdzy Modlin miało powstać 10 fortów głównych oraz kilka dzieł pośrednich (punktów oporu), oddalonych od cytadeli o 5,3 do 8,5 km.

W sektorze południowym wzniesiono tylko jeden fort należący do pierścienia zewnętrznego - Fort IX (F IX) - Grochale Małe, wysunięty o ok. 2 km na zachód od F 8, blokujący drogę wzdłuż Wisły. Fort ten został wykonany prawdopodobnie jako polowy punkt oporu, bez betonowych budowli.

W sektorze północnym powstały umocnienia:

 • Dzieło D-1 - Wólka Smoszewska, zbudowany na skarpie Wisły;
 • Fort X - Henrysin;
 • Dzieło D-2 - Trębki Stare;
 • Dzieło D-3 - Tomaszówka;
 • Fort XI - Kroczewo;
 • Dzieło D-4 - Strubiny;
 • Fort XII - Janowo;
 • Fort XIII - Błogosławie;
 • Dzieło D-5 - Falbogi;
 • Dzieło D-6 - Śniadówka;
 • Grupa Fortowa "Goławice", w skład której weszły: fort główny umieszczony na wzgórzu oraz mniejsze dzieło bezpośrednio broniące doliny Wkry;
 • Fort XIV - Toruń;
 • Grupa Fortowa "Carski Dar", złożona z fortu głównego (Fort XV) i dwóch dzieł skrzydłowych. Grupa miała za zadanie obronę linii kolejowej z Nasielska;
 • Fort XVI - Czarnowo;
 • Dzieło D-7 - obiekt prawdopodobnie nigdy nie powstał;
 • Dzieło D-8 - Czarnowo, broniący doliny Narwi.

W sektorze wschodnim, w widłach Narwi i Wisły wybudowano Grupę Fortową "Janówek", której zadaniem była obrona linii kolejowej oraz drogi z Warszawy. W skład grupy wszedł Fort IV z pierścienia wewnętrznego oraz Fort XVII i Dzieło D-9. Dalej w kierunku południowym powstało Dzieło D-10, które być może miało wejść w skład GF "Janówek" oraz Fort XVIII - Boża Wola.

Forty główne oraz punkty oporu pierścienia zewnętrznego wybudowane zostały w latach 1912 - 1915 w ramach trzeciego okresu rozbudowy Twierdzy Modlin. Umocnienia wzniesiono na podstawie wzorcowych fortów autorstwa Wieliczki (z roku 1909), Bujnickiego (z roku 1910) oraz Małkow - Panina (również z roku 1910).

Rozmieszczenie fortów Twierdzy Modlin

Brak komentarzy

 

Skomentuj:

Zaloguj się, aby dodać komentarz