Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra

Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra wchodzący w skład umocnień Przedmościa Warszawskiego, znajduje się w lesie, ok. 200 metrów od skrzyżowania drogi łączącej Karczew i Dąbrówkę, oraz drogi łączącej miejscowości Janów i Pogorzel. W skład pozycji wchodzą dwa ciężkie obiekty wybudowane w roku 1941: schron obserwacyjny artylerii Regelbau 120a oraz schron bojowy Regelbau 514.

Na poniższej mapie przedstawiono rozmieszczenie obiektów Przedmościa Warszawskiego wchodzących w skład P.O. Dąbrowiecka Góra.

Punkt Oporu Dąbrowiecka Góra - mapa

Obiekty Punktu Oporu Dąbrowiecka Góra:

1. Regelbau 120a1. Regelbau 120a - schron obserwacyjny artylerii z kazamatą flankującą i kopułą pancerną, zbudowany w roku 1941. Obiekt w bardzo dobrym stanie. Zachowała się pancerna kopuła obserwacyjna typu 441P01. Wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne zachowane. Brakuje wyposażenia, drzwi oraz pancerzy w strzelnicach. Obecnie schron jest remontowany i wyposażany przez Stowarzyszenie na Rzecz Zabytków Fortyfikacji "Pro Fortalicium". Bunkier jest łatwy do zlokalizowania, znajduje się na wydmie, po prawej stronie piaszczystej drogi prowadzącej w kierunku Dąbrówki.

2. Regelbau 5142. Regelbau 514 - schron bojowy z kazamatą karabinu MG-34 do prowadzenia ognia bocznego, zbudowany w roku 1941. Obiekt zachowany w bardzo dobrym stanie. Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nienaruszone. W pomieszczeniu bojowym zachowana jest płyta pancerna typu 78P9. Obecnie schron znajduje się pod opieką stowarzyszenia "Pro Fortalicium". Bunkier jest łatwy do zlokalizowania. Znajduje się w odległości ok. 100 metrów na południowy wschód od schronu obserwacyjnego artylerii.

Na północ od dwóch powyższych obiektów planowana była budowa jeszcze jednego schronu typu Regelbau 514, jednak plan ten nigdy nie doczekał się realizacji.


Brak komentarzy

 

Skomentuj:

Zaloguj się, aby dodać komentarz