Punkt Oporu Pohulanka

Punkt Oporu Pohulanka znajduje się na okazałej piaszczystej wydmie pomiędzy warszawskim osiedlem Stara Miłosna a miejscowością Majdan, przy skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg - Traktu Brzeskiego i Szosy Lubelskiej. W skład pozycji wchodzą pozostałości trzech niemieckich fortyfikacji z okresu I Wojny Światowej, wybudowanych w roku 1915 oraz trzech ciężkich schronów o odporności B neu, wybudowanych w roku 1941.

Na poniższej mapie przedstawiono rozmieszczenie obiektów Przedmościa Warszawskiego wchodzących w skład P.O. Pohulanka.

Punkt Oporu Pohulanka - rozmieszczenie obiektów

Obiekty Punktu Oporu Pohulanka:

1. Regelbau 5141. Regelbau 514 - schron bojowy z kazamatą karabinu MG-34 do prowadzenia ognia bocznego, zbudowany w roku 1941. Obiekt znajduje się na szczycie wydmy pomiędzy osiedlem Pohulanka a miejscowością Majdan. Schron jest bardzo zniszczony. Zachowany jest blok wejściowy oraz częściowo pozostałe ściany zewnętrzne. Ściany wewnętrzne o grubości 80 cm zostały doszczętnie zniszczone. W odrzuconym stropie zachowała się stalowa rura typu 734P3 dla wysuwanego obrotowego peryskopu S.R. 9-15.

2. Regelbau 120a2. Regelbau 120a - schron obserwacyjny artylerii z kazamatą flankującą i kopułą pancerną, zbudowany w roku 1941. Obiekt znajduje się na wzniesieniu pomiędzy osiedlem Pohulanka a miejscowością Majdan, na północ od schronu Regelbau 514 oznaczonego numerem 1. Obiekt mocno zniszczony. Zachowany jest częściowo przysypany ziemią blok wejściowy z kazamatą flankującą oraz wyjście awaryjne. Po kopule obserwacyjnej typu 441P01 pozostał jedynie półokrągły betonowy fundament. Na obrzeżu uszkodzonego stropu zachował się komin odprowadzający spaliny z piecyka w pomieszczeniu załogi.

3. Regelbau 5143. Regelbau 514 - schron bojowy z kazamatą karabinu MG-34 do prowadzenia ognia bocznego, zbudowany w roku 1941. Obiekt znajduje się na wzniesieniu, które od strony południowej opada w stronę zabudowań osiedla Stara Miłosna, w okolicy ul. Macierzanki oraz ul. Zakrętowej. Obiekt poważnie zniszczony. Częściowo zachował się jedynie blok wejściowy z przedsionkiem i śluzą gazową oraz wyjście ewakuacyjne. W odrzuconym stropie zaobserwować można wylot stalowej rury typu 734P3 dla obrotowego peryskopu obserwatora piechoty a także wylot komina.

4. pozostałości stanowiska CKM4. Pozostałości pierwszowojennego umocnionego stanowiska CKM z roku 1915. Obiekt znajduje się w niewielkiej odległości na wschód od schronu Regelbau 514 oznaczonego na mapie numerem 1. Stanowisko jest całkowicie zniszczone. Niewielkie pozostałości w postaci kilku porośniętych mchem żelbetowych fragmentów znajdują się w zagłębieniu terenu i są dość trudne do zlokalizowania.

5. pozostałości schronu obserwacyjno-bojowego5. Pozostałości pierwszowojennego schronu obserwacyjno-bojowego z roku 1915. Obiekt znajduje się na stromym, gęsto zalesionym wzniesieniu wydmy, na zachód od schronu Regelbau 514 oznaczonego na mapie numerem 1. Pozostałości schronu to dwa betonowe fragmenty oraz niewielkie betonowe odłamki w lekkim zagłębieniu terenu. Obiekt trudny do zlokalizowania.

6. schron bojowy6. Pierwszowojenny schron bojowy zbudowany w roku 1915. Obiekt znajduje się pod linią energetyczną biegnącą od Starej Miłosnej w kierunku miejscowości Zagórze. Żelbetowy schron jest zachowany w dobrym stanie. Składa się przedsionka oraz niewielkiej izby bojowej z otworem strzelniczym umożliwiającym prowadzenie ognia w kierunku wschodnim.


Brak komentarzy

 

Skomentuj:

Zaloguj się, aby dodać komentarz