Spała - wieża wodociągowa

Wieża ciśnień w Spale wraz z przepompownią, wybudowana została w 1890 r. na życzenie cara Aleksandra III. Jej zadaniem było zasilanie w wodę budynków zespołu rezydencjalnego, w którego skład wchodziły koszary, pałac i elektrownia wodna.
Obiekt o wysokości 36 metrów wzniesiony został z czerwonej cegły, na fundamencie ceglano-kamiennym. Grubość zwężających się lekko ku górze ścian budowli to aż 135 cm.  Pierwotnie wieża miała drewniane, kryte dachówką zwieńczenie kryjące zbiornik na wodę. W późniejszym czasie konstrukcję drewnianą zmieniono na betonową.
W końcowym okresie użytkowania, wieża zaczęła się przechylać, więc jej górną część obciążono prowizoryczną konstrukcją betonową. Budowla pełniła swoją funkcję do roku 1998. W czasie remontu betonowe przeciwwagi zostały usunięte. Budynek przepompowni obecnie zaadaptowany jest na cele komercyjne.

Lokalizacja:


Brak komentarzy

 

Skomentuj:

Zaloguj się, aby dodać komentarz