Blog / Twierdza Modlin

Fort XIII - Błogosławie

Umocnienie wybudowane na podstawie wzorcowego fortu F1909 autorstwa generała Konstantego Wieliczki w latach 1912-1915. Fort posiada narys trapezu. Głównym obiektem jest potężny dwupoziomowy schron - podwalnia, znajdujący się w centrum fortu. Na jego obydwu barkach rozpoczęto budowę tradytorów artyleryjskich, których…


Forty Twierdzy Modlin - rozmieszczenie

Fortowa Twierdza Modlin, ze względu na etapy budowy oraz odległość umocnień od rdzenia twierdzy została podzielona na dwa obwody: wewnętrzny pierścień fortów oraz zewnętrzny pierścień fortów. Wewnętrzny pierścień fortów Twierdzy Modlin W ramach wewnętrznego obwodu wybudowanych zostało 8 fortów artyleryjskich…